chalmers-entre.jpg (17527 bytes)
Chalmersområdet i Johanneberg är ett av våra största arbetsområden och vi har under de senaste 25 åren kontinuerligt anlitats av både fastighetsägare och hyresgäster. Vi har under åren fått en gedigen erfarenhet av laborations och verkstadslokaler samt förtätningar av verksamheter.
Nedan några exempel;

omform-bar.jpg (152411 bytes)
Maskin - Projekt Omform
omform.jpg (8235 bytes)
omform2.jpg (9342 bytes)
Maskin - Projekt Omform

serviceavdelning.jpg (15900 bytes)
Väg & Vattens Servicecentral

Kemigarden.jpg (29208 bytes)

Kemigården - Etapp 1 i "Yttre Miljö"

cth_m1-jpg.bmp (125370 bytes)
Maskin M1 - Chalmers IT
Några andra projekt på Chalmersområdet de senaste åren:

- Maskin M2
- Maskin M3
- Café MC2
- Styrelserummet
- Fysik Origo
- Fysik Trapphuset
- Utvändiga belysningsanläggningar
- Arkitektur, Nödbelysning
- Väg & Vatten 2,
  Servicecentral
- Kemi - Ombyggnad Lab

- Maskin - Nödbelysning
- Maskin - Brandlarm
- Yttre Miljö
- Biblioteket -
  Talande utrymningslarm
- Väg & Vatten 2, Verkstäder
- Väg & Vatten 2, Nödljus
- Maskin, del 1, Kontor
- Kemi - Byte belysning

- Kemi - Ombyggnad Lab
- Biblioteket - Nödbelysning
- Elkraft - Ombyggnad Lab
- Fysik - Studentcentrum

För Akademiska Hus arbetar vi just nu med följande på Chalmersområdet:

- Maskin M2

- Hörsalar
- Yttre miljö
- Fysik Origo


Chalmers Maskin - Omform

Ett teknologstyrt projekt med annorlunda form!   Läs mer!


cth_arkitektur1.jpg (108054 bytes)
Chalmers Arkitektur;
Projektering av inglasad gård.


vasa.jpg (14607 bytes)
Vasa byggnad 2/3

vasa2.jpg (29902 bytes)
Vasa byggnad 2/3

vasa_5.jpg (125370 bytes)
Vasa byggnad 5

Chalmers Vasa

För Chalmers Fastigheter har vi projekterat ombyggnad av Vasa Sjukhus. Det största projektet har varit sammanglasningen av byggnad 2 och 3. Läs mer!

Vi har även arbetat med byggnad 4 och 5 samt utför projektering av brandlarm inom flera byggnader.

Inom byggnad 15 har en helt ny Tandläkarmottagning skapats. Läs mer!

Vi har även varit med och projekterat ombyggnad av gamla Reaktorfysik till Friskis & Svettis. Läs mer!

Just nu arbetar vi med Vasa byggnad 2/3.
Vid flera tillfällen har vi även arbetat med Onsala Rymdobservatorium.
Läs mer!Handelshögskolan

Göteborgs Universitet
För Akademiska Hus arbetar vi just nu med byte av system för nödbelysnings- anläggningar.

 "Artisten"
Högskolan för scen och musik
Göteborgs Universitet

För Akademiska Hus arbetar vi just nu med byte av belysningssystem i utbildnings- och konsertlokalerna där våra blivande musiker utbildar sig.

samvetet.jpg (34457 bytes)

Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Göteborgs Universitet

På "Samvetet", som består av tre olika kvarter i Haga, har vi projekterat nytt
Brand- och utrymningslarm åt Akademiska Hus & Göteborgs Universitet.
En mycket omfattande installation.

 


 

*