Kemigarden.jpg (29208 bytes)

Chalmers Yttre Miljö

Den yttre miljön på campus Johanneberg håller på att uppgraderas.
I den första deletappen ingick Kemigården. Samtliga parkeringsplatser är borttagna och området har förvandlats till en parkmiljö.
All biltrafik skall på sikt bort från Chalmersområdet och vi är just nu inne på projektering av etapp 3.

  


 

*