historia3.gif (4035 bytes)

      arenan3.jpg (23058 bytes)


2001 - 2010

Under 2000-talets början har LB varit engagerade i många större projekt.

Några av dem är:

- Nybyggnad av Gamla Ullevi
- Nybyggnad av Sankt Jörgen Park Resort
- Ombyggnader av Frihamnen i Stockholm
- Ombyggnad av Wärtahamnen i Stockholm
- Kvarteret Liljedahl, Kungälv
- Livgardets stallar i Stockholm
- Globe Arenas i Stockholm (Globen, Annexet & Hovet)
- Nybyggnad av Kalmar Arena

globen2.jpg (131542 bytes)
Globe Arenas i Stockholm med Söderstadion i förgrunden.

 


Under de senaste 10 åren har andelen byggledning, besiktning, kontroll och projektledning ökat.
Två av projekten 2009-2010 är Kuggen på Lindholmen och "Snusfabriken" i Kungälv.
Två projekt som visar vår bredd mellan designbyggnader och fabriksinstallationer.

kuggen_1.jpg (32423 bytes) ps2.jpg (14904 bytes)
Kuggen, Chalmers Lindholmen Swedish Match, Kungälsvfabriken
 

Trots allt fler sammanslagningar och uppköp inom branschen behåller LB sin ställning som fristående privatägt företag med inriktning på hela Sverige där fokus ligger på Västra Sverige.

Under 2000-talets första 10 år utökades personalstyrkan med fokusering på att kunna utföra fler kvalificerade uppdrag. 


Läs mer om åren:

1970-1980
1980-1990
1990-1993
1994-2000