historia3.gif (4035 bytes)

Lb_hus5.gif (70376 bytes)

 

martin-packar.jpg (74992 bytes)
Martin Bargel packar produktpärmarna vid flytten från Johannebergsgatan. (Shortsen var moderna 1990)

flytten.jpg (73505 bytes)

Flytten från Johannebergsgatan

flojelbergsgatan.jpg (5666 bytes)

Flöjelbergsgatan 13 i Mölndal innehåller rationella lokaler och nära läge till trafikleder.


1990-1993

Lokalerna på Johannebergsgatan blev för trånga i takt med att vi blev fler och 1990 var det dags att flytta till större kontor i Mölndal där vi sitter än i dag.

Kontoret ligger nära trafiklederna vilket gör att vi snabbt kan nå våra uppdragsgivare vid möten mm.


Läs mer om åren:

1970-1980
1980-1990
1994-2000
2001-2010