Vistegården

 

Vistegården
Äldreboende
Grästorp

I Grästorp kommun hjälper vi Riksbyggen samt Grästorp kommun att bygga nya moderna lokaler samt 35 boendelägenheter kallat framtidens boende.

Stor vikt har lagts på modern teknik i kombination med hemkänsla och skall för Grästorp kommun bli referensobjekt för kommande 15-25 år.

Vår del i projektet har varit att förse äldreboendet med nya el och teletekniska anläggningar samt att hjälpa till med upphandling av trygghetslarmssystem. 


 

*