Värö Kyrka

I detta projekt har vi hjälpt kyrkans församling med att utföra statusbesiktningar med åtgärdsprogram och kostnadskalkyler för att budgetera för kommande underhålls och investeringskostnader samt att söka ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan

 


 

*