labgruppen4.jpg (513854 bytes)

Valhallabadet


För Higab utfört statusbesiktningar med åtgärdsprogram och kostnadskalkyler för att budgetera för kommande underhålls och investeringskostnader.

 

 


 

*