stena-karta.bmp (140778 bytes)

Stena Line & Stena Fastigheter             
                Stenas linjekarta


Ända sedan LB grundades 1970 har vi hjälpt Stena med projektering av elanläggningar.

Första projektet 1970 var nybyggnad av Danmarksterminalen i Göteborg.
Sedan dess har vi utfört många projekt med anpassningar till Stenas nya båtar samt ändrade kontorsverksamheter mm.

Senaste projektet var anpassning till nya Götatunneln samt ändrade Tax Free-regler.

gotatunneln.gif (17467 bytes)
Nytt utseende för Järntorget när Götatunneln har byggts färdigt.
Stena Line´s Danmarksterminal kommer att påverkas i stor utsträckning i samband med att leden väster om Järntorget kommer att ändras.

Läs mer på Stena´s hemsida!