nordstan.jpg (20406 bytes)

stadsbiblioeteket4.bmp (424854 bytes)

stadsbiblioeteket5.bmp (424854 bytes)

bibliotek2.jpg (282085 bytes)
Stadsbiblioteket
Göteborg

Den 27 okt 2010 beslutade Göteborgs Stad att genomföra en om- och tillbyggnation i slutet av 2011 som ska vara klar 2013 till en kostnad av 240 miljoner SEK.

Planen är bl.a att bygga om
10 000 m² och tillföra 3700 m² yta för att kunna ta in fler besökare och aktiviteter. Under projektet kommer den ordinarie byggnaden att vara stängd.

Vi har av Higab fått i uppdrag att projektera el- och hissanläggningar.

Läs mer här


Samtliga bilder:
Erseus Arkitekter &
Aaro Designsystem 


 

*