SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete

Med anledning av ”Lagen om skydd mot olyckor” ska alla arbetsplatser upprätta system för att själva kunna utföra ett systematiskt brandskyddsarbete.
I praktiken innebär det att fastighetsägarens och brukarens  interna kontrollarbete i stort kommer att ersätta den tidigare brandtillsynen. Enligt lagen är fastighetsägare och brukare ålagda att redovisa hur man arbetar systematiskt för att förbättra vår säkerhet i enlighet med Räddningsverkets anvisningar.

Läs gärna mer om SBA på Räddningstjänstens hemsida.

 


karlstad1.jpg (175554 bytes)

Karlstad Universitet

SBA för LB


I samarbete med brandingenjörer på BDAB hjälper vi Akademiska Hus i Gbg och Nordstans Samfällighetsförening med att upprätta dokumentation för deras SBA-arbete.

Vår insats består av inventeringsarbete av lokaler och installationer samt uppritning av brandskyddsritningar.

För Akademiska Hus har vi ritat hela fastighetsbeståndet i västra Sverige bestående av flera hundra tusen kvadratmeter. Fastigheterna finns bl a i Skara, Skövde, Karlstad, Strömstad men framförallt i Göteborg med Chalmers och Göteborgs Universitet som hyresgäster.

Vårt producerade material används inte enbart som dokumentation till räddningstjänsten utan även som intern informationsmaterial på brukarens hemsida.

 


 

*