wpe2.jpg (14904 bytes) Swedish Match
PS2, Kungälvsfabriken

Swedish Match utökar kapaciteten i sin Kungälvsanläggning med en helt ny fabrik för portionssnus.
Projektnamnet är PS2 där PS står för just Portionssnus.

Den nya fabriken är en satsning omfattande flera hundra miljoner och skall bidra till att inom koncernen producera över en miljon dosor snus per dag.

I Kungälv ansvarar vi för byggledning av EL och TELE i samarbete med FYREN Projektpartner som leder projektet.
Vi ansvarar även för samordnad provning.

Projektet är upphandlat som delad entreprenad med över 20 olika delentreprenader.

EL- och teleentreprenader utgör fyra st av dessa.
 


 

*