oscar3.jpg (69654 bytes)
oscar2.jpg (70254 bytes)

Oskar II:s fort


Vi har projekterat nya elinstallationer i samband med öppnandet av det tidigare hemliga Oskar II:s fort i Göteborg.

Fortet som skydd för Göteborg

Oskar II:s fort byggdes på Västerberget i Göteborg 1899-1907 för att skydda inloppet till Göteborg. Tidigare fanns endast Nya Älvsborgs fästning från 1600-talet till skydd för staden och denna fästning hade slutligt avförts från rikets fasta försvar 1868.

Kanonrör åter till fortet

Oskar II:s fort är byggd som en regelrätt berganläggning med förråd, eldlednings- och manskapsutrymmen under en tjock bergtäckning. Runt kärnanläggningen löper en bred utsprängd grav. Fortet bestyckades med fyra batterier: Batteri I med två 15,2 cm kanoner i pansarkupoler, Batteri II med två 24 cm kanoner i självsänkande lavetter, Batteri III med fyra 57 mm kanoner i pansarkupoler och Götiska batteriet med fyra 57 mm kanoner. Alla kanoner från batterierna I-III flyttades i samband med andra världskriget ut till modernare ställningar. Nyligen har de två 24 cm kanonrören från Batteri II återförts till fortet. 


 

*