norrahisingen1.jpg (29208 bytes)

norrahisingen2.jpg (29208 bytes)

Norra Hisingen

Inom bostadsområden Länsmansgården samt Biskopsgården hjälper vi Bostadsbolaget med att förse utomhusmiljön med trygghetsskapande åtgärder. Bostadsområden förses med ny belysning avseende gårdar, parkeringar samt promenadstråk. Samtidigt byggs ett flertal fristående moderna återvinningsstationer med styrning via Aptussystem samt närvarostyrning för ljusanläggningar.

  


 

*