nordstan-entre.jpg (11023 bytes)   nordstan-kopmansgatan.jpg (29776 bytes)
Nordstan - Sveriges ledande affärscentrum

Nordstan är en spännande marknadsplats med ett myller av människor, välsorterade varuhus, specialaffärer, restauranger, konditorier och caféer.

Fakta om Nordstan:

Under början av 60-talet var Nordstan en försummad del av Göteborg. Med hjälp av byggföretag och banker inköptes samtliga gamla kvarter, tillsammans 90 fastigheter. 1967 startade byggnadsarbetet och till största delen var den nya "stan i stan" färdig 1972. Nordstan upptar idag en tomtyta motsvarande tolv fotbollsplaner, 60 000 kvadratmeter, och lastgatorna sträcker sig flera kilometer under jord. 120 affärer och 150 kontor hyr lokaler i stadsdelen. Antalet anställda är ca 6 000 vilket gör Nordstan till en av västsveriges största arbetsplatser. Varje dag passerar ca 70000 människor genom Nordstan och affärernas omsättning ligger över
2 miljarder.

LB-Elkonsult i Nordstan

Sedan 1986 då "Nya Gatan" byggdes har vi projekterat el- och teleanläggningar inom Nordstan.
Det har bl a varit butiker (Clas Ohlson, Wedins Skor, Hallbergs, Guldfynd, Thorn mfl) och tekniska system för Samfälligheten, bl a Kylanläggningar (19MW) och brandlarmanläggningar.

Just nu pågår flera olika projekt som vi är engagerade i:

- Ombyggnad av "Röda Torget" - ett utomhustorg på taket av Nordstadstorget
- Ombyggnad av infarten till P-huset
- Ombyggnad av objekt 5 med nya rulltrappor
- Ombyggnad av södra entrén mot Brunnsparken
- Ombyggnad till ny Miljöstation
- Ombyggnad av Systembolaget samt ny butik på Nya Gatan
- Nya objektsskyltar
- Installation av nya brandlarmsanläggningar
- Installation av nytt passersystem
- Installation av nytt personräkningssystem
- Ny belysning i tunneln mellan Nordstan och Centralstationen
- Ändring av taken på Post- och Götgatan 

 

Läs mer på Nordstans hemsida!