lear1.jpg (125370 bytes)


HB Logistic Contractor fick 2004 uppdraget av ProLogis Sweden att bygga en 25.500 m2 stor tillverkningshall på Torslanda, Göteborg. Hyresgästen Lear tillverkare stolsitsar och dörrpaneler åt Volvo.

Produktionshall: 13.000 m2
Lagerdel: 10.000 m2
Kontor och personalutrymmen: 2,500 m2

Totalt: 25.500 m2
Färdigställt till 1 Juli 2005.

Vi har medverkat vid granskning av handlingar och översättning av handlingar med HB Logistic Contractor
som uppdragsgivare.

 


 

*