liljedahl1.jpg (29208 bytes)

Högsbotorphemmet

För Lokalsekretariatet (Medic Hus) projekterar vi el, tele och hissar i samband med om- och tillbyggnad som beräknas vara inflyttningsklart under 2008.

Projektet omfattar 96 lägenheter samt vårdcentral mm.

Ytor tillbyggnad c:a 5000 m2, ombyggnad c:a 4500 m2

Innan markarbeten för tillbyggnaden kunde påbörjas fick det gamla torpet flyttas.

  


 

*