Ryaverken Gryaab reservkraftsystem
Göteborg

Då Göteborg Energi slutar leverera stadsgas till Ryaverkets gasmotoranläggning behöver anläggningen byggas om  för att
skapa en pålitlig och enkel reservkraftanläggning med möjlighet till snabb uppstartning för att primärt kunna köra två inloppspumpar med tillhörande kringutrustning.

Vi har i uppdrag av Gryaab att utföra en förstudie.
 


 

*