omform-bar.jpg (152411 bytes)

Götaleden


Götaleden är det mest omfattande projektet i Göteborgsöverens- kommelsen. En 1.5 km lång tunnel öppnar södra älvstranden för göteborgarna, turisterna, operabesökarna och spårvagnarna.
För Midroc har vi projekterat belysning och kanalisation.

Läs mer på Vägverkets sida!

 


 

*