Gillblads-huset

Gillbladshuset inom vallgraven i Göteborg skall genomgå en omfattande renovering.
Butikshyresgäster i plan 1 och plan 2 skall på sikt sammanföras i en galleria lösning.
Vi arbetar tillsammans med Wallenstam och Protek med att ta fram statusbesiktningar samt kostnadsberäkningar inför kommande ombyggnad.
 


 

*