Gathenhielmska Huset

I detta projekt har vi hjälpt fastighetsägarna med att utföra statusbesiktningar med åtgärdsprogram och kostnadskalkyler för att budgetera för kommande underhålls och investeringskostnader

 


 

*