fjallbo2.jpg (16041 bytes) Fjällbo Depå
Göteborg

Jernhusen uppför ny underhålls-
verkstad i Fjällbo, Göteborg.

Verkstaden skall kunna ta emot och serva de nya tågseten av typ X61som kommer till Göteborg i november 2011.
Anläggningen skall också få nya spår samt att kontaktledningar skall monteras. När allt är klart skall det kunna ställas upp 6 tågset varav två kan placeras inomhus och fyra utomhus.

Verkstaden innehåller system för att kunna lyfta upp tåg med fyra vagnsätt för arbete underifrån.

Vi arbetar i detta projekt med samtliga el och telesystem där stor vikt läggs på jordningssystem enligt banverkets föreskrifter.

Bild är från referensanläggning i Raus. 


 

*