Fiskebäcks Brygga


Fiskebäcks Brygga
Göteborg


Fiskebäcks Brygga är ett helt nytt kvarter som ligger ungefär en mil söder om Göteborgs centrum.
Projektet omfattar totalt 143 st lägenheter i flera olika storlekar, alla med härlig utsikt över havet.

Brygganläggningar byggs för de boendes båtar med belysning samt landström.

Installationerna inom de 11 huskropparna är av hög klass och benämns av Skanska nya Hem som ett av bara några få premium projekt som byggts i deras regi.

Projekteringen hari sin helhet utförts i 3-D vilket har medfört att kollisioner med installationer i tidigt skede minimerats.

Bild från Skanskas säljmaterial


 

*