nordstan.jpg (20406 bytes)

Femmanhuset
Nordstan, Göteborg

Hufvudstaden AB tillskapar nya exklusiva kontor genom att bygga på Femmanhuset i Östra Nordstan   Projektet omfattar två nya våningsplan om totalt ca 7 800 kvm.

De nya kontorsplanen kommer att få ett attraktivt läge med utsikt över Göteborg. Inflyttning är beräknad till augusti 2011.

I samband med påbyggnaden uppgraderas hela fastighetens tekniska försörjning, främst ventilation, el-och telesystem samt hissar. Hela projektet beräknas vara klart under våren 2012.


Första etappen ska färdigställas hösten 2011 och redan då kommer Advokatfirman Vinge att flytta in i övervägande del av den totala kontorsytan.

Då fasaden är övervägande av glas har stor vikt har lagts på att skapa energieffektiva lösningar med diodbelysning samt intelligenta styrsystem för belysning.

Vårt uppdrag är projektering och bygguppföljning av el- och teleinstallationer.


Illustrationer från:
protek projektstyrning


Femmanhuset 


 

*