estline-baltica.jpg (10564 bytes)

Tallin terminalen
Ombyggnad av 5000 kvm kontor, vänthallar samt visitationsanläggningarI samband med att nya Schengenavtalet träder i kraft har vi projekterat ombyggnad av lokaler för Estline,(rederi), Tull och passpolis i samarbete med fastighetsägaren Stockholms Hamn AB.

Bakgrunden till ombyggnaden är att när inresande ankommer till färjeläget skall de genomgå en inresekontroll beroende på vilket land man kommer ifrån.
Nya passkontroller upprättas i ankomsthall samt nya utrymmen för Tull och Passpolis utökas för denna funktion.

Ny deklareringsfunktion för ankommande och avgående gods anordnas vid kaj.
I samband med detta har även nya visitationsrum samt ny bilvisitationsanläggning uppförts.