När det gäller cadsamordning arbetar vi åt flertalet beställare med samordning av övriga projektörers cadarbeten.

Ofta bistår vi även beställaren med digitala upplägg då sådana saknas över nya och befintliga fastigheter.

Beställaren erhåller "digitala paketlösningar" från oss som kan användas som underlag för kommande projektering eller förvaltning.

När det gäller förvaltning är vi i dessa projekt oftast det sista granskande ledet innan filerna övergår till förvaltarens databas.
En garanti för att beställaren fått det som är upphandlat.

Vi bistår även totalentreprenörer med dessa tjänster.Gamla Ullevi


Cadsamordning förHigab.

Läs mer!

 Chalmers


Här är vi cadsamordnader i många projekt.
Ritningssystemet följer Akademiska Hus cadkrav.

Läs mer!
 

Chalmersfastigheter


För Chalmersfastigheter har vi skapat en ny cadmanual för projektering och förvaltning.

 

 


 

*