Börsen


Kv Högvakten, "Börshuset"
Göteborg


Kortfattat kommer Strömska huset, Wenngrenska huset, Stadshuset och Börshuset grundförstärkas med tre olika metoder i kombination, s k konsoler, ok och borrade pålar.

I de delar där man planerar att använda sig av ok och konsoler kommer golvbjälklag och marken schaktas ur. Äldre väggar kommer att bevaras, medan övriga mellanväggar kommer att rivas.

I vårt projekt ingår att i övervägande ytor inom källare samt plan 1 installera nya el- och teletekniska anläggningar där stor vikt läggs på Antikvariskt bevarande krav .


 

*