backaplan-1.jpg (199388 bytes)
Befintlig yta:   22 500 kvm
Ny yta:   33 000 kvm
P-platser:   Ca 1 250 varav ca 450 väderskyddade

 

 

Nya Backaplan

Backaplansområdet står inför en spännande omvandling och förnyelse. 800 000 kvm nybyggnation planeras enligt stadsbyggnadskontorets översiktsplan, majoriteten utgörs av nya bostäder.

Redan i dag är Backaplan Göteborgs mest välbesökta volymhandelsplats. Genom planeringen av Nya Backaplan samt övriga byggsatsningar i området befästs detta ytterligare.
Nya Backaplan ska av kunder upplevas som en rationell, bekväm och enkel handelsplats. I en trivsam och bekväm miljö erbjuds ett brett utbud av varor och tjänster som underlättar vardagen.


Förutom butiksnära parkeringar till alla butiker finns även ett stort antal väderskyddade parkeringsplatser. Dessa har en takhöjd på
6 meter vilket ger en luftig och ljus miljö. Kunderna rör sig sedan lätt mellan väderskyddade gångstråk som ger en enkel access till alla butiker.

Planen för handelsplatsen är att bygga en ny stormarknad för Coop Forum och därutöver ca 30 butiker.

Vi hjälper KF Fastigheter med att ta fram systemlösningar samt kalkyler för fortsatt upphandling av entreprenader.

 

  


 

*