angis-byggskiss.jpg (54243 bytes)

Bef byggnad närmast med en tillbyggnad på södra flygeln.
Två nya byggnader, i berget bakom, ersätter tre paviljonger.


Illustration: Nylin & Myhrberg AB

Änggårdsbacken -
Äldreboende med tradtion

Det gamla Änggårdshemmet håller på att förvandlas och blir nya Änggårdsbacken under 2001.
Här, vid Annedalskyrkan i backen upp mot Sahlgrenska, har äldreboende funnits sedan 1902. Ombyggnaderna kommer därför att göras pietetsfullt, den kulturhistoriskt värdefulla miljön skall bevaras och ingå i ett modernt äldreboende.
Den gamla byggnaden kommer att moderniseras och kompletteras
med nya lägenheter i nya huskroppar bakom den befintliga byggnaden.
När tillbyggnaden står klar kommer Änggårdsbacken att ha plats
för 160 boende.

Vi projekterar el- och tele-
anläggningar för "Tre Stiftelser".

 

angis-valv.jpg (9882 bytes) angis-bygg1.jpg (26249 bytes) angis-bygg2.jpg (40301 bytes) angis-bygg3.jpg (45558 bytes)
Bilderna visar från vänster:
- Gamla byggnaden
- Mats Brodefors & Anders Andersson   
- Paviljongerna rivs.                         
- Projektering pågår!