historia3.gif (4035 bytes)


Eller på länkarna nedan för att läsa mer om olika projekt som vi varit delaktiga i:

engelska_skolan.jpg (12037 bytes)

hogskolor-logo.jpg (8126 bytes)

Skolor

Högskolor/Universitet

Äldrevård

hotel-logga.jpg (8126 bytes)

friskis.jpg (4901 bytes)

Hotell & Restaurang

Bostäder

Idrott / Sport / Hälsa

1400-vy1.jpg (8126 bytes)

shopping.jpg (184734 bytes)
Sjöfart

Kontor

Handel / Service
gotatunnel.gif (18929 bytes) forsvaret.jpg (298014 bytes) industri.jpg (396414 bytes)
Infra / Yttre Miljö

Försvarsmakten

Kulturmärkt
industri.jpg (396414 bytes) wpe1.jpg (110151 bytes) forsvaret.jpg (298014 bytes)
Industri / Logistik Utrymningsplaner

Byggledning / Kontroll

forsvaret.jpg (298014 bytes) sba2.jpg (269430 bytes) industri.jpg (396414 bytes)
Cadsamordning

SBA-arbeten

Besiktning